ກ່ຽວກັບກະວີເມືອງພວນ

ກ່ຽວກັບກະວີເມືອງພວນ

ສະບາຍດີ ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍ ຂອບໃຈ ເປັນຢ່າງສູງທີ່ທ່ານໃຫ້ຄວາມສົນໃຈພວກເຮົາ ແລະ ຫວັງຢ່າງຍິງວ່າທ່ານຢັງຈະຕິດຕາມຜົນງານຂອງຂ້າພະເຈົ້າອີກຕໍ່ໄປໃນອານາຄົດອັນຍາວໄກເພື່ອເປັນແຮງບັນດານໃຈສ້າງສັນຜົນງານຕໍ່ມວນສົນໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ

ກ່ຽວກັບຂ້າພະເຈົ້າເອງແມ່ນມີຄວາມມັກຮັກໃນການຂຽນມາແຕ່ນ້ອຍແລະໄດ້ຂຽນເລື່ອງອອກມາກ່ວາສາມສິບເລື່ອງແລ້ວທີ່ຜ່ານມາພຽງແຕ່ຂຽນໄວ້ອ່ານສ່ວນຕົວໃນຢາມຫວ່າງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ດຽວນີ້ສັງຄົມມັນປ່ຽນໄປຫຼາຍຕົວຂ້າພະເຈົ້າຈຶງຄິດທີ່ຈະເຜີຍແພບົດຄວາມທີຕົນໄດ້ຂຽນມາເພື່ອສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ກັບຕົນເອງ ແລະ ນັກຂຽນລຸ້ນໃໝ່ໃຫ້ກ້າສະແດງອອກຕໍ່ສັງຄົມ ແລະຫ່າງໄກອະບາດຍະມຸກທີບໍ່ດີທັງປວງແລະຫັນມາຈັບປາກກາແທນ 

ທ່ານສາມາດສົງຄຳຕິຊົມມາຫາຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ທີ່  kaveemauengphaun@gmail.com

ຂໍຂອບໃຈ

Featured

ລົງໂຄສະນາ

Theme images by 5ugarless. Powered by Blogger.