ຕິດຕໍ່ໂຄສະນາ

ອັດຕາຄ່າໂຄສະນາ ແລະ ບໍລິການ ໃນເວັບໄຊຂອງ ກະວີເມືອງພວນ
(http://www.kaveemauengphaunblog.blogspot.com) ຂໍສະເໜີທາງເລືອກໃໝ່ສຳລັບທ່ານທີ່ສົນໃຈຢາກລົງ ໂຄສະນາສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ຜ່ານທາງເວັບໄຊພວກເຮົາ ຊຶ່ງໃນເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ ມີທັງສາລະໜ້າ ຮູ້ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ສາລະໜ້າ, ກິລາ ແລະ ອື່ນໆ. ນອກຈາກນັ້ນ ພວກເຮົາ ຍັງມີເນື້ອ ທີ່ສຳລັບໂຄສະນາ ແລະ ບໍລິການທີ່ລາຄາຖືກ ແຕ່ຄຸ້ມຄ່າ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:
ລຳດັບ ຂະໜາດ ຕຳແໜ່ງ ລາຄາ/ເດືອນ(ກີບ) ສະຖານະ ໝາຍເຫດ
1 ( 21.6 cm×4.4 cm )  300.000 ຫວ່າງ ໜ້າຫຼັກດ້ານເທິງ
2 ( 21.6 cm×4.4 cm )  250.000 ຫວ່າງ ໜ້າຫຼັກດ້ານລຸ້ມ
3 (6 cm ×7 cm )  150.000  ໜ້າຫຼັກດ້ານຂ້າງຂວາ
4(6 cm ×5 ) ກາງ 100.000  ໜ້າຫຼັກດ້ານຂ້າງຂວາ
5 ຂ່າວປະຊາສຳພັນ  50.000ກີບ/ ອາທິດ
ໝາຍເຫດ:
– ການຊຳລະຄ່າໂຄສະນາ ຈະຕ້ອງຈ່າຍກ່ອນລ່ວງໜ້າ.
– ຕ້ອງສົ່ງ Artwork ກ່ອນລ່ວງໜ້າ 5 ວັນ.
– ຖ້າຍົກເລີກໂຄສະນາ ຈະຕ້ອງແຈ້ງກ່ອນລ່ວງໜ້າ 15 ວັນ.

Email : kaveemauengphaun@gmail.comການລົງໂຄສະນາຟຣີອາດມີການປ່ຽນແປງໄດ້ຕະຫຼອດເວລາໂດຍທີພວກເຮົາຈະບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຮູ້ກ່ອນ


(ເປັນບາງກໍລະນີ)


ຂອບໃຈ
Featured

ລົງໂຄສະນາ

Theme images by 5ugarless. Powered by Blogger.